Вакансиялар

Резерв кадр

Жарыяланган датасы:

27.11.2023

Бош жумуш орундары

Жарыяланган датасы:

22.11.2023

Вакансия

Жарыяланган датасы:

22.11.2023

ЖАЛАЛ-АБАД ШААРЫНДАГЫ БОШ ЖУМУШ ОРУНДАРЫ

Жарыяланган датасы:

18.08.2023